Ženidba

Svadbena čitanja

Ovdje možete pronaći biblijska čitanja iz Staroga zavjeta, psalme,

poslanice i evanđelja za slavlje ženidbe.

 

ČITANJA IZ STAROG ZAVJETA

Post 1,26-28.31a
Muško i žensko stvori ih.

Čitanje Knjige postanka

Reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!"
Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.
I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!"
I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro.

Riječ Gospodnja.


Post 2,18-24
I bit će njih dvoje jedno tijelo.

Čitanje Knjige postanka

Reče Gospodin Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on." Tada Gospodin Bog načini od zemlje sve životinje poljske i ptice nebeske, i privede ih čovjeku da vidi kako će koju nazvati, pa kako koje stvorenje čovjek prozove, da mu tako bude ime. Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama nebeskim i životinjama poljskim. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on. Tada Gospodin Bog pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Gospodin Bog ženu pa je dovede čovjeku. 
Nato čovjek reče: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!"
Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.

Riječ Gospodnja.


Post 24,48-51.58-67
U ljubavi prema Rebeki Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke.

Čitanje Knjige postanka

U one dane:
Sluga Abrahamov reče Labanu: "Blagoslivljam Gospodina, Boga gospodara moga Abrahama, koji me vodio pravim putem da uzmem kćer brata moga gospodara njegovu sinu. A sad, ako kanite iskazati ljubav i vjernost mome gospodaru, recite mi; ako li ne, to mi kažite, tako da mogu krenuti bilo desno bilo lijevo."
Tada odgovore Laban i Betuel: "Od Gospodina to dolazi; mi tu ne možemo reći ni da ni ne. Rebeka je, eto, pred tobom: uzmi je pa idi, neka bude ženom sinu tvoga gospodara, kako je Gospodin rekao."
Dozovu Rebeku pa je upitaju: "Hoćeš li poći s ovim čovjekom?" Ona odgovori: "Hoću." I tako otpreme svoju sestru Rebeku i njezinu dojilju s Abrahamovim slugom i njegovim ljudima. Blagoslove Rebeku i reknu joj: "Sejo naša, budi mati nebrojenim tisućama, a dušmana svojih vrata potomci ti zaposjeli!" Onda se diže Rebeka i njezine dvorkinje, zajahaše deve te pođoše za čovjekom. Tako sluga preuze Rebeku i ode.
Izak se upravo vratio sa zdenca Lahaj Roja; živio je, naime, u kraju negebskom. U predvečerje iziđe Izak da se poljem prošeta; diže oči i ugleda deve gdje dolaze. 
Kad Rebeka, podigavši svoje oči, opazi Izaka, sjaha s deve pa zapita slugu: "Tko je onaj čovjek što poljem ide nama u susret?" A sluga odgovori: "Ono je moj gospodar." Nato ona uze koprenu te se pokri. Sluga ispriča Izaku sve što je učinio. Tada Izak uvede Rebeku u svoj šator i uze je sebi za ženu. U ljubavi prema njoj Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke.

Riječ Gospodnja.


Tob 7,6-14
Milosrdni Bog neka vam udijeli sreću.

Čitanje Knjige Tobijine

U one dane:
Raguel suznih očiju poljubi Tobiju, blagoslovi ga i reče: "Ti si dakle sin onoga plemenitog i dobrog čovjeka." Doznavši da je Tobit izgubio vid, ražalosti se i zaplaka. I žena mu Edna i kći Sara zaplakaše i primiše ih spremno. Potom zaklaše ovna i pripremiše jela u izobilju.
Tobija kaza Rafaelu: "Brate Azarja, govori o onome o čemu si mi pripovijedao na putu."
Anđeo o svemu izvijesti Raguela, a Raguel reče Tobiji: "Jedi, pij i budi veseo, jer tebi pripada moja kći. Ipak ti moram otkriti istinu: već bijah svoju kćer dao sedmorici, ali kad joj se približiše, svi noću pomriješe. Ali ti sada budi veseo." Tobija odgovori: "Neću ništa okusiti dok mi je ne date za ženu." Nato mu Raguel kaza: "Uzmi je, ona je tvoja žena po pravu i po zakonu! Ti si njezin brat i ona pripada tebi. Milosrdni Bog neka vam udijeli sreću." Zatim pozva Saru, svoju kćer; uzevši je za ruku, dade je za ženu Tobiji govoreći: "Evo, uzmi je prema Mojsijevu zakonu i odvedi je k svome ocu." I blagoslovi ih. Onda pozva Ednu, ženu svoju. Dohvativši list, napisa ugovor i udari pečat. Potom počeše blagovati.

Riječ Gospodnja.


Tob 8,4b-8
Učini da s njom doživim starost.

Čitanje Knjige Tobijine

Uvečer na dan svadbe reče Tobija Sari: "Ustaj, sestro, molimo se da nam se Bog smiluje."
Onda se Tobija poče moliti: "Blagoslovljen da si, Gospodine, Bože otaca naših, blagoslovljeno sveto i slavno ime tvoje u sve vijeke! Blagoslivljalo te nebo i sva tvoja stvorenja u sve vijeke! Ti si stvorio Adama i dao mu za pomoćnicu Evu: od njih je proizašao ljudski rod. Ti si rekao: 'Nije dobro da čovjek bude sam; načinimo mu pomoćnicu sličnu njemu.' Gospode, ne uzimam zbog pohote ovu svoju sestru nego po istini. Smiluj mi se i učini da s njom doživim starost." I zajedno rekoše: "Amen, amen."

Riječ Gospodnja.


Izr 31,10-13.19-20.30-31
Žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.

Čitanje Knjige mudrih izreka

Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima.
Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na Vratima hvale djela njezina!

Riječ Gospodnja.


Sir 26,1-4.13-16
Kao što sunce blista, tako i ljepota vrsne žene u urednosti kuće njezine.

Čitanje Knjige Sirahove

Blago mužu žene čestite: dvostruk je broj dana njegovih. Čestita žena radost je mužu svojem, on će godine svojeg života proživjeti u miru.
Izvrsna žena odabran je dio, dar onomu koji se boji Gospodina. Bio bogat ili siromah, srce mu je veselo i lice vedro u svako doba.
Ljupka žena krijepi muža svoga, i znanje mu njezino kosti ojačava. Dar je Gospodnji žena šutljiva, i nema cijene duši dobro odgojenoj.
A milina je na milinu žena stidljiva, i nema cijene dostojne duše uzdržljive.
Kao što sunce blista na planinama Gospodnjim, tako i ljepota vrsne žene u urednosti kuće njezine.

Riječ Gospodnja.
PRIPJEVNI PSALMI


Ps 32 (33), 12 i 18. 20-21. 22. 
Puna je zemlja dobrote Gospodnje. 

Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, 
narodu koji on odabra sebi za baštinu! 
Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, 
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu. 
Naša se duša Gospodinu nada, 
on je pomoć i zaštita naša. 
Srce nam se u njemu raduje, 
u njegovo sveto ime mi se uzdamo. 
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, 
kao što se u tebe uzdamo! 


Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9. 
Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba. 
Ili: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin. 

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, 
njegova će mi hvala biti svagda na ustima! 
Nek se Gospodinom duša moja hvali: 
nek čuju ponizni i nek se raduju! 
Veličajte sa mnom Gospodina, 
uzvisujmo ime njegovo zajedno! 
Tražio sam Gospodina, i on me usliša, 
izbavi me od straha svakoga. 
U njega gledajte i razveselite se, 
da se ne postide lica vaša. 
Eto, jadnik vapi, a Gospodin ga čuje, 
izbavlja ga iz svih tjeskoba. 
Anđeo Gospodnji tabor podiže 
oko njegovih štovalaca da ih spasi. 
Kušajte i vidite kako dobar je Gospodin: 
blago čovjeku koji se njemu utječe! 

Ps 102(103),1-2. 8 i 13. 17-18a. 
Milosrdan i milostiv je Gospodin. 
Ili: Ljubav je Gospodnja vječna nad onima što ga se boje 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina 
i sve što je u meni, sveto ime njegovo! 
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina 
i ne zaboravi dobročinstva njegova. 
Milosrdan je i milostiv Gospodin, 
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. 
Kako je otac nježan prema djeci, 
tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje. 
I ljubav je Gospodnja vječna 
nad onima što ga se boje, 
i njegova pravda nad sinovima sinova, 
nad onima što Savez njegov čuvaju. 


Ps 111 (112),1-2.3-4. 5-7a. 7bc-8. 9. 
Blago čovjeku koji uživa u naredbama Gospodnjim. 

Blago čovjeku koji se boji Gospodina. 
i koji uživa u naredbama nJegovim: 
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, 
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov. 
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, 
njegova pravednost ostaje dovijeka. 
Čestitima sviće ko svjetlost u tami: 
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin. 
Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, 
koji poslove svoje obavlja pravedno. 
Dovijeka neće on posrnuti: 
u vječnome će spomenu biti pravednik. 
Žalosne se vijesti neće bojati. 
Stalno je njegovo srce uzdajuć se u Gospodina. 
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, 
on rasipno dijeli, daje sirotinji: 
pravednost njegova ostaje dovijeka, 
njegovo će se čelo slavno uzdići. 


Ps 127(128),1-2. 3. 4-5. 
Blago svima koji se boje Gospodina. 

Blago svakome koji se Gospodina boji, 
koji njegovim hodi stazama! 
Plod ruku svojih ti ćeš uživati, 
blago tebi, dobro će ti biti. 
Žena će ti biti kao plodna loza 
u odajama tvoje kuće; 
sinovi tvoji ko mladice masline 
oko stola tvojega. 
Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek 
koji se boji Gospodina! 
Blagoslovio te Gospodin sa Siona, 
uživao sreću Jeruzalema 
sve dane života svojega! 


Ps 144(145),8-9.10i 15.17-18. 
Gospodin je dobar svima. 

Milostiv je i milosrdan Gospodin, 
spor na srdžbu, bogat dobrotom. 
Gospodin je dobar svima, 
milosrdan svim djelima svojim. 
Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja 
i tvoji sveti nek te blagoslivlju! 
Oči sviju u tebe su uprte, 
ti im hranu daješ u pravo vrijeme. 
Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim 
i svet u svim svojim djelima. 
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, 
svima koji ga zazivaju iskreno. 


Ps 148,1-2.3-4.9-10. l1-l3ab. Bc-14a. 
Svi nek hvale ime Gospodnje. 

Hvalite Gospodina s nebesa, 
hvalite ga u visinama! 
Hvalite ga, svi anđeli njegovi, 
hvalite ga, sve vojske njegove! 
Hvalite ga, sunce i mjeseče, 
hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne! 
Hvalite ga, nebesa nebeska, 
i vode nad svodom nebeskim! 
Gore i svi brežuljci, 
plodonosna stabla i svi cedrovi! 
Zvijeri i sve životinje, 
gmazovi i ptice krilate! 
Zemaljski kraljevi i svi narodi, 
knezovi i suci zemaljski! 
Mladići i djevojke, 
starci s djecom zajedno: 
nek svi hvale ime Gospodinovo, 
jer jedino je njegovo ime uzvišeno! 
Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje, 
on podiže snagu svom narodu, 
on proslavlja pobožnike svoje, 
sinove Izraelove - narod njemu blizak. 


ČITANJA IZ NOVOGA ZAVJETA

Rim 8,31b-35,37-39
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo:
Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?
Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu - on se baš zauzima za nas! 
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? 
U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

Riječ Gospodnja.


Rim 12,1-2.9-18
Prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.
Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!
Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

Riječ Gospodnja.


Rim 15,1b-3a.5-7.13
Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo:
Ne treba da sebi ugađamo. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje. Ta ni Krist nije sebi ugađao
A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.
Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.

Riječ Gospodnja.


1 Kor 6,13c-15a.17-20
Tijelo vaše hram je Duha Svetoga.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:
Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? 
A tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. 
Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

Riječ Gospodnja.


1 Kor 12,31-13,8a
Kad ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:
Čeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega!
Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči.
Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam!
I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao - ništa mi ne bi koristilo.
Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se;
nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nikad ne prestaje.

Riječ Gospodnja.


Ef 4,1-6
Jedno tijelo i jedan Duh.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:

Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

Riječ Gospodnja.


Ef 5,2a.21-33
Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:
Hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.
Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!
Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 
Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. Doista, mi smo udovi njegova Tijela! Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. 
Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

Riječ Gospodnja.


Fil 4,4-9
Bog mira bit će s vama.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!

Riječ Gospodnja.


Kol 3,12-17
A povrh svega ljubav! To je sveza savršenstva.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo:
Zaodjenite se - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! 
A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! 
I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

Riječ Gospodnja.


Heb 13,1-4a.5-6b
Ženidba neka bude u časti u sviju.

Čitanje poslanice Hebrejima

Braćo:
Bratoljublje neka je trajno! Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki, i ne znajući, ugostiše anđele! Sjećajte se uznika kao suuznici; zlostavljanih - ta i sami ste u tijelu! Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! U življenju ne budite srebroljupci, zadovoljni onim što imate! Ta on je rekao: Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti. Zato možemo pouzdano reći: Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem.

Riječ Gospodnja.


1 Pt 3,1-9
Svi jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi.

Čitanje poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni:
Žene neka se pokoravaju svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Riječi, da i bez riječi budu pridobiveni življenjem vas žena, pošto promotre vaše bogoljubno i čisto življenje. Vaš nakit neka ne bude izvanjski - pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje haljina. Nego: čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno. 
Tako su se doista i nekoć svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima. Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako činite dobro ne bojeći se nikakva zastrašivanja.
Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava.
Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni! Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov!

Riječ Gospodnja.

1 Iv 3,18-24
Ljubimo djelom i istinom.

Čitanje poslanice svetoga Ivana apostola

Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve.
Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

Riječ Gospodnja.


1Iv 4,7-12
Bog je ljubav.

Čitanje poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.
U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.

Riječ Gospodnja.


Otk 19,1.5-9a
Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!

Čitanje Knjige otkrivenja svetoga Ivana apostola

Ja, Ivan, začujem kao jak glas silnoga mnoštva na nebu: "Aleluja! Spasenje i slava i moć Bogu našemu!
I s prijestolja iziđe glas: "Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!" I začuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: "Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar! Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se Zaručnica njegova! Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i čist!" A lan - pravedna su djela svetih. I reče mi: "Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!"

Riječ Gospodnja.
ALELUJA I REDAK PRIJE EVANĐELJA


1 Iv 4,7b

Ljubljeni, svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.

1 Iv 4,8b.11

Bog je ljubav. Ako je Bog tako ljubio nas, 
i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

1 Iv 4,12

Ako ljubimo jedni druge,
Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.

1 Iv 4,16

Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.


EVANĐELJA


Mt 5,1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!

+ Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Ugledavši mnoštvo, Isus uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!"
"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!

Riječ Gospodnja.

Mt 5,13-16
Vi ste svjetlost svijeta.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:

Reče Isus svojim učenicima: "Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze."
"Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima."

Riječ Gospodnja.


Mt 7,21.24-29
Sagradi kuću na stijeni.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:

Reče Isus svojim učenicima: "Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine!', nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. "Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer - utemeljena je na stijeni."
"Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika."
Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. Ta učio ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.

Riječ Gospodnja.


Mt 19,3-6
Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Pristupe farizeji k Isusu pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?" On odgovori: "Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja."

Riječ Gospodnja.


Mt 22,35-40
To je najveća i prva zapovijed. A druga je ovoj slična.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Jedan od farizeja, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: "Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. 
Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

Riječ Gospodnja.


Mk 10,6-9
Nisu dvoje, nego jedno tijelo.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:

Reče Isus: Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!"

Riječ Gospodnja.


Iv 2,1-11
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: "Vina nemaju." Kaže joj Isus: "Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!" Nato će njegova mati poslužiteljima: "Što god vam rekne, učinite!"
A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: "Napunite posude vodom!" I napune ih do vrha. Tada im reče: "Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola." Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je - znale su sluge koje zagrabiše vodu - ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: "Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada."
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici.

Riječ Gospodnja.


Iv 15,9-12
Ostanite u mojoj ljubavi.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima: "Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!"

Riječ Gospodnja.


Iv 15,12-16
Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima: "Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.
Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.
Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime."

Riječ Gospodnja.


Iv 17,20-26
Da tako budu savršeno jedno.

+ Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:d
Isus podiže oči prema nebu i pomoli se govoreći: "Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni
i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.
I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno - ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.
Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.
Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima - i ja u njima."

Riječ Gospodnja.

Imate li bilo kakvih pitanja ili želite rezervirati termin?

Javite se!

Vaše vjenčanje možemo učiniti jedinstvenim, svečanim i lijepim...

Kontakt

 
Višeslav Jaklin

098 607 792

 

Marko Jerbić

095 804 1394