Ženidba

Tijek vjenčanja

Vjenčanje se može obaviti pod misom ili bez mise.

Ako je vjenčanje pod misom, misa se slavi redovito do svršetka propovijedi,
a onda slijedi sam obred vjenčanja.

Tijek samog obreda pogledaj u nastavku:

 

ULAZAK U CRKVU
Prvi način:

Svećenik dođe na vrata crkve, prima mladence i ljubazno ih pozdravlja, ističući da se Crkva s njima raduje. 
Zatim se u ophodu ide k oltaru: sprijeda ide svećenik, zatim mladenci; njih mogu, već prema mjesnim običajima, počasno pratiti barem roditelji i dva svjedoka na mjesto pripravljeno za njih. Za to vrijeme izvodi se svadbeni marš ili ulazna pjesma.

Drugi način: 

U određeno vrijeme svećenik dođe na mjesto pripravljeno za mladence ili na svoje sjedalo. Sa zvukom zvona počinje svadbeni marš ili ulazna pjesma i mladenci ulaze u crkvu. Kada mladenci stignu na svoje mjesto, svećenik ih pozdravi i uvede u sam obred svadbenog slavlja.


SLUŽBA RIJEČI

Služba riječi odvija se na uobičajeni način: 

- I. čitanje (iz Starog zavjeta ili u vazmeno vrijeme iz Otkrivenja)
- psalam (može se čitati ili u dogovoru s glazbenicima i pjevati)
- II. čitanje (može biti izostavljeno)

Uvijek neka se izabere barem jedno čitanje koje izričito govori o ženidbi. Bilo bi lijepo kada bi mladenci sami izabrali čitanja za svoje vjenčanje, a jednako tako i iz kruga obitelji ili prijatelja odredili nekoga tko će čitati čitanja.

- aleluja i redak prije evanđelja
- evanđelje 
- propovijed 


OBRED VJENČANJA 

Svi ustanu, i mladenci, a svjedoci se rasporede s obje strane. Svećenik se obraća mladencima ovim ili sličnim riječima: 

Predragi, došli ste u crkveni dom 
da pred služiteljem Crkve i pred zajednicom 
Gospodin zapečati svetim pečatom 
vašu želju da sklopite ženidbu. 
Krist obilno blagoslivlje vašu bračnu ljubav. 
On vas je već posvetio svetim krstom, 
a sada vas obogaćuje i krijepi 
osobitim sakramentom 
da budete jedno drugomu trajno vjerni 
i da prihvatite ostale bračne dužnosti.
Zato vas pred Crkvom pitam o vašoj namisli.


PITANJA PRIJE PRIVOLE

Svećenik pita mladence o slobodi, o vjernosti te o prihvaćanju i odgoju djece, a oni odgovaraju svatko za se.

I. i I., jeste li ovamo došli bez prisile, da slobodno i posve svjesno sklopite ženidbu?

Jeste li spremni u braku za cijeloga svog života jedno drugo ljubiti i poštovati?

Sljedeće pitanje može se izostaviti ako su takve okolnosti, na primjer ako su mladenci već u godinama. 

Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove Crkve?


PRIVOLA 

Svećenik ih pozove da izraze privolu:

Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugomu desnu ruku te pred Bogom i njegovom Crkvom izrazite svoju privolu.

Pruže jedno drugomu desnu ruku. 

Mladenac veli: 

Ja, I., uzimam tebe, I., za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. 

Mladenka veli:

Ja, I., uzimam tebe, I., za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga.


Bilo bi lijepo da mladenci privolu nauče napamet.

Gdje je uobičajeno, može se obaviti prisega. Svećenik uzme raspelo i kaže:

Stavite desnu ruku na raspelo te svoju privolu potvrdite zakletvom.

Mladenac veli: 

Tako mi pomogao Bog, Blažena Djevica Marija i svi sveci Božji. 

Isto ponovi i mladenka.


PRIHVAČANJE PRIVOLE

Zatim svećenik dobivši privolu rekne mladencima:

Neka Gospodin dobrostivo potvrdi ovu vašu privolu što je pred Crkvom očitovaste i neka se udostoji ispuniti vas svojim blagoslovom. Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Ili:

Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, Bog koji je u raju združio prvostvorenike neka u Kristu potvrdi i blagoslovi ovu vašu privolu što je pred Crkvom očitovaste. Što on združuje, čovjek neka ne rastavlja.


BLAGOSLOV I PREDAJA PRSTENOVA

Svećenik veli: 

Blagoslovio + Gospodin ove prstene što ćete ih jedno drugomu predati u znak ljubavi i vjernosti. 
Amen.
 

Prstene poškropi i preda mladencima. 
Mladenac prsten namijenjen mladenki stavi mladenki na prstenjak, govoreći: 


I., primi ovaj prsten 
u znak moje ljubavi i moje vjernosti. 
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
 

Isto tako i mladenka prsten namijenjen mladencu stavi mladencu na prstenjak, govoreći: 

I., primi ovaj prsten 
u znak moje ljubavi i moje vjernosti. 
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
 

Tada orgulje zasviraju prigodnu, hvalidbenu pjesmu poput Ave Marija.


SVEOPĆA MOLITVA

- za ove mladence da u svom braku budu sretni...
- za sve koji su ovo dvoje ljudi do ovog trenutka pratili...
- za bračne drugove koji su na riječ vjernosti ušli u zajedništvo života...
- za bračne drugove koji su jedno drugom postali teški...

EUHARISTIJSKA SLUŽBA (samo ako je vjenčanje pod misom)

Za vrijeme euharistijske službe (prikazanja) svira glazba.


MOLITVA NAD MLADENCIMA

Svećenik sve pozove da zajedno izmole Oče naš, nakon toga stojeći okrenut prema mladencima, zaziva nad njih Božji blagoslov.

Mladenci pristupaju k oltaru ili ostaju na svome mjestu i kleknu.
Svećenik sklopljenih ruku pozove prisutne na molitvu:


Predraga braćo, zazovimo smjerno Gospodina da blago izlije svoj milosni blagoslov na ove svoje sluge koji u Kristu sklapaju ženidbu. On ih je združio svetim savezom, neka ih (sakramentom Kristova Tijela i Krvi) jednom ljubavlju učini složnima.

Svi kratko mole u šutnji.

Zatim svećenik ispruži ruke nad mladence i govori molitvu.


Bože, ti si svojom moćnom snagom sve od ničega stvorio, 
ti si svemiru početke rasporedio 
i čovjeka si na sliku svoju sazdao: 
stvorio si mužu nerazdvojivu pomoć žene, 
da više i ne budu dva, nego jedno tijelo; 
učiš da nikad nije dopušteno razvrći 
ono što se tebi svidjelo kao jedno sazdati.
Bože, ti si tako uzvišenim otajstvom bračnu vezu posvetio, 
i u ženidbenom si savezu predoznačio 
sakrament Krista i Crkve.
Bože, u tebi se žena s mužem združuje, 
a njihova zajednica, u počecima uređena, 
obdaruje se onim blagoslovom što ga jedinog 
ne izbrisa ni kazna istočnoga grijeha ni kazna potopa.
Pogledaj milostivo na ove svoje sluge koji, 
u bračnu zajednicu združeni, 
ištu zaštitu tvoga blagoslova: 
pošalji nad njih milost Duha Svetoga da, 
ljubavlju tvojom razlivenom u njihovim srcima, 
ostanu vjerni u bračnom savezu.
Bila u službenici tvojoj I. milost ljubavi i mira 
i znala uvijek nasljedovati svete žene 
što im Pisma pohvale kazuju. 
Neka se srce muža u nju uzdaje, 
neka je drži sebi ravnom družicom, 
subaštinicom života milosti: 
neka joj dužnu čast iskazuje 
i uvijek je ljubi onom ljubavlju 
kojom je Krist ljubio svoju Crkvu. 
A sada te, Gospodine, molimo 
da ovi tvoji sluge ostanu postojani 
u vjeri i zapovijedima i neka ih, 
vezane jednom ljubavlju, 
resi neporočan život; 
utvrđeni snagom evanđelja, 
neka pred svima budu dobri Kristovi svjedoci; 
(bili plodni potomstvom, roditelji prokušanih vrlina; 
oboje vidjeli sinove sinova svojih) i, 
dostigavši najzad željenu starost, 
stigli u život blaženih i u nebesko kraljevstvo. 
Po Kristu Gospodinu našem. 
Ø. Amen.

Ako je vjenčanje pod misom, onda nakon ove molitve slijedi Mir Gospodnji i Sveta pričest.Za vrijeme pričesti sviraglazba koju su mladenci odabrali i dogovorili s glazbenicima.SVRŠETAK SLAVLJA

Na svršetku mise ili obreda svećenik blagoslovi mladence i narod govoreći:

Bog, Otac vječni,
sačuvao vas složne u uzajamnoj ljubavi,
da Kristov mir prebiva u vama
i trajno ostane u vašem domu.
Ø. Amen.

Djeca vam bila blagoslov,
prijatelji utjeha,
sa svima živjeli u pravome miru.
Ø. Amen.

Svjedoci bili Božje ljubavi u svijetu:
da ojađeni i ubogi osjete vašu dobrotu
te vas jednom zahvalno prime
u vječna Božja prebivališta.
Ø. Amen.

I sve vas ovdje okupljene
blagoslovio svemogući Bog,
Otac i Sin + i Duh Sveti.
Ø. Amen.POTPISIVANJE 

Nakon blagoslova mladenci i kumovi, zajedno sa svećenikom potpisuju čin sklapanja ženidbe. Roditelji, kumovi i najbliža rodbina mogu zatim čestitati mladencima u crkvi. 

Potpisivanje i čestitanje prati tiha glazba, sve do svečanog svadbenog marša za izlaz mladenaca iz crkve.

Imate li bilo kakvih pitanja ili želite rezervirati termin?

Javite se!

Vaše vjenčanje možemo učiniti jedinstvenim, svečanim i lijepim...

Kontakt

 
Višeslav Jaklin

098 607 792

 

Marko Jerbić

095 804 1394